Nordlysturisme

  • Skummel kjøring under nordlyset

    Flere turister på Island er blitt stoppet for mistanke om promillekjøring. I stedet for alkohol var det nordlyset som skapte den uryddige og til dels farlige kjøringen....