Selfie

  • Selfies-forbud i Mumbai

    Selfies kan være livsfarlig. Det tar myndighetene i 16 av den indiske storbyen Mumbais bydeler konsekvensen av og innfører bøter....