schengen

  • Ta med passet

    Etter terrorangrepene i Frankrike er det mye som tyder på at det blir skjerpet personkontroll i Europa ....