Rebecca West

  • Serbia 70 år etter

    Rebecca Wests’ klassiker "Black Lamb and Grey Falcon – A Journey through Yugoslavia" er fortsatt like høyt verdsatt i dag som da den kom ut for 70 år siden. Men landet hun omtaler, Serbia, har gått gjennom store endringer. Dette er Yngve Leonardsen og Kjetil Gynergs opplevelse av landet...