Lisboa

  • Disse byene vil vi besøke i 2015

    Storbyene slutter aldri å fascinere, og er mye takket være lavprisselskapene lett tilgjengelige. Her er byene vi mener får ekstra oppmerksomhet i 2015....