Jo Nesbø

  • Ikke la svenskene stjele Harry Hole!

    For å sikre at Harry Hole-filmen «Snømannen» spilles inn i Norge haster det mer enn noen gang å få på plass en filminsentivordning, mener Kristin Krohn Devold. ...