Eyjafjallajökul

  • Askefest på Island

    De fleste vettuge mennesker løper fra et vulkanutbrudd, så fort beina bærer. Islendingene strømmer til. Så er de da heller ikke som resten av oss, disse hardbarkede eksilnordmennene på sagaøya i vest....